Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

 
 

Kinh doanh

 
 
Thông tin chi tiết
Công ty TNHH Kỹ thuật Gia Nguyễn
Địa chỉ : 919 Hồng Bàng, P.9, Q.6, TP HCM   
Email : gntech@gntech.com.vn
   / Fax : +84-8-39695190.
Điện thoại : +84-8-39695188/39695189. M.P.: 0903880717